Jumat, 09 Maret 2012

SETAN DIRANTAI SELAMA 1000 TAHUN

Setan Tidak Mengoda Lagi selama seribu tahun lamanya.
 
Sekelompok peneliti Aretic terperangkap di satu pulau yang tandus. Persediaan makanan hampir habis. Mereka telah menghabiskan makanan mereka yang terakhir. Persediaan minyak hampir habis. Temperatur turun dengan drastis dan mereka merasakan dingin yang sangat. Mereka telah bersedia apa yang terburuk yang akan dihadapi. Mereka tahu kematian segera datang. Pada saat mereka putus harapan, salah satu rekan mereka melihat ada asap yang muncul dikejauhan. Ada orang yang sudah mendengar signal radio permintaan tolong dari mereka. Pertolongan segera akan datang. Kelepasan akan tiba. Asap dari kejauhan itulah yang mereka rindukan untuk memberikan semangat untuk tetap bertahan. Tidak lama lagi semua ketakutan akan  berakhir. Tidak lama lagi mereka akan berada di kapal yang dapat menghangatkan tubuh mereka, dan tidak lama lagi mereka akan pulang. Ya, pulang akhirnya.
 
Buku terakhir dari Alkitab, Wahyu, menyatakan bahwa pertolongan itu sedang datang. Segera kita, juga akan diselamatkan. Mimpi buruk yang panjang tentang dosa akan lalu. Kita akan diselamatkan dan Setan akan dipenjarakan. Kita akan bebas dan Setan akan dibelunggu. Kita akan diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan Yesus, dan Setan akan dirantai dengan lingkungan di dunia ini Kita dan menerima kalimat hidup yang kekal, dan Setan dengan para pengikutnya akan menerima kalimat kebinasaan yang kekal. Setiap saatnya, hakim atau juri, di Dunia ini, memberikan keputusan hukuman kepada seseorang atau satu jangka penjara sebagai akibat kejahatan yang dilakukan. Hukuman penjara tiga atau empat tahun atau seumur hidup, atau kalau mungkin ia sudah lanjut usia maka tidak diharapkan dia akan menjalani hukuman dengan penuh hukuman menyatakan kemarahan masyarakat atas perbuatan kriminal yang dilakukan.
 
Apakah Anda sadar bahwa waktunya segera akan datang apabila hakim akan memutuskan hukuman 1,000 tahun dan penjahat akan menjalani hukumannya. Dengarkanlah kata-kata ini dari Alkitab: Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar ditangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu Iblis dan Setan, dan mengikatnya seribu tahun lamanya dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya diatasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai sebelum berakhir seribu tahun. kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wahyu 20:1-3
 
Di sini kita dapati bahwa Tuhan mempunyai satu rencana untuk penjahat yang terbesar alam semesta yang pernah dikenal-seorang penjahat yang terlibat di dalam setiap dosa dan kejahatan yang pernah dilakukan di dunia ini. Tetapi waktunya akan tiba apabila ia dipenjarakan untuk 1,000 tahun!
 
Apakah Seribu Tatun Itu?
 
Periode waktu seribu tahun disebut millenium, dari dua kata Latin, mille, berarti seribu tahun, dan annum berarti tahun. Nubuatan juga menyatakan kepada kita bahwa Setan akan dipenjarakan untuk 1,000 tahun kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk waktu sedikit lamanya untuk membuktikan kemampuannya kepada dunia bahwa walaupun sesudah seribu tahun, ia tidak berobah - ia tetap sama seperti Iblis. Untuk mengerti nubuatan ini dan melihat kegenapan tanda-tanda dalam sejarah, kita harus mengetahui jalan keluar bagaimana itu mulai dan berakhir dan apakah yang terjadi selama periode diantara.
 
Masa seribu tahun diapit oleh dua kebangkitan:
1)    Kebangkitan kepada kehidupan pada permulaan periode itu,
2)    Kebangkitan kebinasaan pada waktu terakhir
 
Pada suatu hari waktu Yesus sedang mengajar muridmuridnya tentang kematian Ia berkata: Sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5:25
 
Dan itu terjadi. Orang mati akan mendengar suara-Nya dan akan hidup. Itulah sebabya semua orang mati akan bangkit. Aku tahu bahwa akan datang suatu kejutan kepada kamu sebab engkau pikir bahwa hanya orang yang mati dalam kebenaran akan dibangkitkan. Perhatikan bagaimana Kristus begitu rumit dalam ayat ke 28 dan ke29 pada pada bab yang sama ini: Jangan kamu heran akan hal ini sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang didalam kuburan akan mendengar suara-Nya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5:28, 29
 
Pehatikan kedua kebangkitan:
 
Pertama, kebangkitan bagi mereka yang telah berbuat baik dan yang kedua - kebangkitan untuk dihukum. Dengarkan apa yang Alkitab katakan tentang mereka yang termasuk dalam kebangkitan pertama: Inilah kebangkitan pertama. Berbahgia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja bersamasama dengan Dia, seribu tahun lamanya.Wahyu 20:5, 6.
 
Ini sesuai dengan apa yang Paulus katakan kepada orang-orang di Tesalonika. Perhatikan bagaimana Ia menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suara yang nyaring, dengan suara dari penghulu malaikat, dan dengan terompet Allah. Dan orang yang mati didalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dengan demikian kita akan selama-lamanya bersamasama dengan Tuhan. Ayat 16, 17.
 
Merupakan suatu gambaran kebangkitan yang mulia. Perhatikan bahwa mereka yang mati didalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, kemudian pengikutpengikut Kristus yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan diangkasa!
 
Pada hari itu akan digenapi janji Yesus, barangsiapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Yohanes 11:25 Ya, orang yang mati dalam kebenaran akan bangkit dari kuburan apabila Kristus datang kembali. Yesaya menggambarkan keadaan yang menggembirakan ini . Bangkitlah dan berorak sorai, Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Yesaya 26:19. Oh mulianya hari itu! Ibu-ibu akan bersatu kembali dengan bayi-bayi mereka yang mati. Suami -suami dan isteri-isteri akan bersatu kembali. Anak laki-laki dan perempuang akan bersatu kembali dengan Ibu dan Ayah.! Akankah penglihatan ini berlalu lagi?
 
Lau janji Kristus yang ajaib waktu yang lalu akan digenapi: Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku pergi menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ketempat-Ku supaya di tempat dimana Aku berada, kamupun berada. Yohanes 14:2, 3. Ini adalah di mana orang-orang yang diselamatkan akan perbuat salama 1000 tahun.
 
Apakah yang akan kita perbuat? Yohanes menceritakan kepada kita: Bahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagi raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya. Wahyu 20:6. Di samping kesukaan yang tak terlukiskan bersama dengan Yesus itu, Yohanis memberikan gambaran apa yang akan dilakukan selama 1000 tahun itu. Lalu aku melihat takhta-takhta, dan orang-orang yang duduk diatasnya, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.Wahyu 20:4. Yang Maha Bijaksana, Allah Yang Maha Kuasa diseluruh alam semesta sudah termasuk kelemahan pria dan wanita didalam tugas yang khidmat dari pengkakiman malaikat yang jatuh dan binasa.
 
Paulus menyatakan: Tidak tahukah kamu orang-orang kudus akan menghakimi dunia ini?... Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? 1 Korintus 6:2, 3.
 
Menjelaskan akan Allah adalah hakim yang baik dan adil. Selama seribu tahun tuduhan Satan turus menyatakan bahwa Allah, tidak kasih, dan tidak adil. Tahun-tahun selama millenium akan menghentikan tuduhan tersebut mempertahankan nama baik dan karakter Tuhan diseluruh alam semesta! Tetapi mengapa kita perlu menghakimi malaikatmalaikat jahat dan orang-orang berdosa? Bukankah mereka dihakimi sebelum Kristus datang? Betul, tetapi engkau akan kaget, apakah reaksimu jika engkau melihat seseorang yang diharapkan berada di sorgat-tapi dia binasa selama-lamanya. Engkau akan bertanya di manakah keadilan Tuhan .
 
Selama millinium, catatan orang yang hilang akan dibuka. Rahasia yang paling hati-hati dan maksud yang berlabuh dipikiran kita akan dinyatakan. Kasih Allah dan Keadilan akan diteguhkan.Mereka yang memeriksa berkata catatan: Meskipun demikian, Ya Allah Yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanMu. Wahyu 16:7
 
Anda akan merasa heran mereka yang hidup saat Kristus datang, tetapi tidak menerima keselamatan. Wahyu pasal 19 menyatakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan kebinasaan mereka yang tidak diselematkan dalam kata-kata: Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut Penunggang kuda itu... Wahyu 19:21 Tidak ada jalan bagi yang hilang untuk dapat berdiri menghadapi kemuliaan kedatangan Yesus dengan seluruh malaikat suci-Nya. Pada saat malaikat datang ke kuburan Yesus dan seradu-serdadu Romawi menjadi seperti orang mati. Alkitab katakan, Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang. Yeremia 25:33.
 
Pada kedatangan Kristus yang kedua kali, orang benar dibangkitkan dan diwujudkan untuk bertemu Kristus diawan-awan.. dan mereka yang tidak diselamatkan akan dibunuh oleh terang kedatangan-Nya-- oleh pedang yang keluar dari mulut-Nya. Seseorang akan bertanya, Bagaimana dengan orang yang tidak diselamatkan yang tetap tinggal didalam kubur? Jawaban terdapat di dalam ayat ke-lima dari Wahyu pasal 20.
 
Tetapi orang-orang yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun... Puzzle mulai disatukan kembali. Gambaran yang besar menjadi fokus seperti apa yang akan terjadi bila Yesus Kristus kembali. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada kedatangan Kristus.
 
1)    Yesus akan datang kembali, dengan seluruh malaikat-Nya (Matius 25:31)
2)    Mereka yang mati didalam Kristus akan bangkit lebih dahulu (1 Tesalonika 4:16).
3)    Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa (1 Tesalonika 4:17)
4)    Mereka yang diselamatkan akan pergi ke sorga dengan Yesus dan tinggal bersama Dia untuk 1000 tahun. (Wahyu 20:4, 6).
5)    Mereka yang tidak diselamatkan dibunuh dengan cahaya dari kedatangan Kristus (Yermia 25:33).
6)    Mereka yang jahat mati, tidak akan dibangkitkan sesudah seribu tahun. (Wahyu 20:5)
7)    Setan dibelenggu untuk 1000 tahun oleh rantai keadaan-tidak ada yang digoda atau dibinasakan!
 
Orang benar berada di surga, dan semua orang jahat sudah mati. Semua sudah lenyap! Dimana-mana, semua binasa (Yeremia 4:23-26). Dunia ini menjadi penjara setan. Alkitab mengatakan bahwa Setan dibuang kelubang yang sangat dalam untuk seribu tahun (millenium) Bagaimana dia dirantai? Oleh rantai situasi yang menjadikan tidak mungkin bagi dia menggoda dan membinasakan siapasiapa untuk seribu tahun. Mereka yang telah mengikut Setan selama hidup mereka di bumi telah mati terbunuh pada kedatangan Kristus, atau mereka tetap berada di kubur hingga seribu tahun lewat. Orang yang diselamatkan bersama Kristus untuk seribu tahun.
 
Setan bersama malaikat jahatnya yang menggoda dan menuntun dengan salah, selama 6000 tahun, masih juga tetap jahat. Dunia ini menjadi penjaranya. Dia ingin menunjukkan bagaimana dia memerintah dunia, jadi dia mengambil kekuasaan dari Adam dan Hawa dengan menipu, tetapi sekarang setiap orang akan dapat melihat pemerintah yang bagaimana dia sebenarnya! Engkau akan mengingat bahwa Wahyu 20:3 berkata: Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. kata Alkitab asli untuk lubang yang sangat dalam adalah jurang maut. Ini kata yang sama digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menguraikan dunia dalam kacau balau sebelum Allah membentuk dunia yang indah ini.
 
Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya.
Yeremia 4:23. Ya, dunia ini adalah jurang maut atau lubang yang sangat dalam Itu menjadi tempat yang gelap! Apa lagi dikatakan Yeremia mengenai bumi pada saat ini: Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang; dan seluruh bukitpun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Yeremia 4:24,25. Engkau akan perhatikan bahwa dikatakan, Tidak ada manusia. Sekali lagi Yeremia berkata, Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala ktoanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, dihadapan murka-Nya yang menyala-nyala! Ayat 26, 27.
 
Sudah tentu kelihatannya seperti tempat yang seram untuk ambil liburan selama 1000 tahun, bukankah demikian? Setan dan malaikat-malaikat jahat tidak berbuat apa-apa tapi bergerak kesana-kemari dalam gelap, rusak, planet yang sepi dan memantulkan akibatakibat dari pemberontakan mereka melawan Allah! Sekarang mari kita mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi selama millenium:
 
1. Dunia sunyi dan hancur.
2. Semua yang tidak selamat mati, dibunuh oleh cahaya kedatangan Yesus.
3. Semua yang selamat berada di surga, memerintah dengan Kristus.
4. Setan dibelenggu dalam kegelapan, planet sunyi akibat pemberontakannya.
 
Maukah setan berubah? Bagaimana mengenai malaikat-malaikat yang dia pimpin pada pemberontakan? Maukah mereka memilih dia kembali-atau maukah mereka mengikut Kristus sekarang? Salah satu alasan dipilih Allah untuk menaruh millenium dalam daftar waktu-Nya adalah bahwa Dia mau menunjukkan pada dunia bahwa jika setan, malaikat-malaikatnya, dan semua yang telah memilih mengikut dia di bumi diberikan kesempatan lagi, mereka akan tetap pada keputusan yang sama dan memilih tuan yang sama. Mereka akan menolak rencana keselamatan walaupun mereka punya beribu kesempatan untuk menerimanya. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai pilihan mereka? Jawaban diberikan dalam Wahyu 20:7, 8: Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi... dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu 20:7, 8. Kemungkinan Anda merasa heran dari mana semua orang ini datang siapa yang akan ikut dalam peperangan ini. Ingat, kita bawa dalam fasal 20 dariWahyu, ayat 5: Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu.
 
Ya, orang-orang mati yang lain atau orang mati yang tidak selamat dibangkitkan pada kebangkitan orang yang jahat pada akhir dari millenium. Satu pemandangan yang akan dilihat orang jahat yang mati dibangkitkan -bilangan sangat banyak, semua yang jahat dari zamannya Adam hingga pada kedatangan keduakali. Yohanes berkata, Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu 20:8. Pada saat yang sama Kota Suci, Yerusalem Baru, dengan Kristus dan orang yang diselamatkan, datang ke Dunia pada akhir dari millenium! Kota ini akan menjadi target kemurkaan Setan karena Alkitab berkata, Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada
keempat penjuru bumi...mengumpulkan mereka untuk berperang. Wahyu 20:7,8.
 
Sekarang Setan dan malaikat-malaikat jahatnya pergi menipu orang jahat kembali! Dia tidak berubah sedikitpun! Sekali lagi orang yang tidak selamat memilih Setan sebagai pemimpin mereka. Setan menyusun mereka menjadi satu kekuatan tentara yang akan menjatuhkan Yerusalem Baru dengan paksa. Ini adalah peperangan dunia terakhir! Tentara yang dahsyat, dibawah pimpinan malaikat-malaikat pemberontak. menyerang! Mari baca apa kata Alkitab yang akan terjadi: Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu
mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Wahyu 20:9
 
Peperangan telah berlalu! Bagaimana sedihnya saat itu yang sebenarnya bisa jadi lain! Apa yang terjadi dengan setan? Alktiab mengatakan pada kita: Dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang... Lalu Maut dan Kerajaan Maut itu dilemparkanlah kedalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan itu ia dilemparkan kedalam lautan api itu. Wahyu 20:10. 14. 15. Petrus melihat api ini dalam khayalnya dan menulis:
 
...Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangut dalam
nyala api, dan bumi dan segala yang ada diatasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3:10
 
Setan, malaikat-malaikatnya yang jahat, dan orang berdosa akan hilang lenyap! Kita mungkin punya saudara, sahabat, atau kenalan yang kita sangat kasihi yang akan hilang lenyap. Sudah tentu kita akan menangis. Namun, kabar baik adalah: Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21:4. Satu kemuliaan kekal Allah janjikan bagi yang diselamatkan! Pikiran manusia tidak dapat memahami kemuliaan dan keindahan dari surga yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi dan sedia mengikut Dia! Dan memikirkan bahaw semua ini, orang jahat dapat menikmatinya, tetapi harganya sangat mahal! Mereka tidak bersedia memilih Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan mereka. Di kelompok mana engkau berada pada hari itu sahabatku? Apabila hari itu datang, akan jadi terlambat untuk merubah tempat. Walaupun pada permulaan dari seribu tahun ketika Yesus datang itu sudah terlambat. Itu akan sangat terlambat jika engkau mati secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Satu-satunya jalan adalah yakin bahwa engkau ada di antara orang benar pada akhir millennium adalah memberikan hatimu dan seluruh hidupmu pada Yesus sekarang.
 
HARI INI! Jika Anda mau, memberikan hidupmu seutuhnya pada Yesus,  Jika Anda punya beberapa masalah dalam hidupmu, datang kepada Yesus sekarang ini. Jika Anda punya beberapa kebiasaan yang perlu Anda menangkan, datang kepada Yesus sekarang ini. Jika Anda sedang bergumul dengan pencobaan, datang kepada Yesus sekarang ini. Yesus akan mendengarkan doamu. Yesus akan menjawabnya. Tuhan memberkati kita semuanya.

FIRMAN MENJADI MANUSIA

77
“Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki–tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku.... Sungguh, Aku datang;... untuk melakukan kehendak- Mu, ya Allah-Ku” (Ibrani 10:57).
 
Kalau saja malaikat Gabriel diutus ke dunia ini untuk mengambil ujud manusia dan mengajarkan pengetahuan tentang Allah, betapa bersemangatnya orang-orang akan mendengar ajarannya. Seandainya ia bisa memberikan teladan sempurna tentang kemurnian dan kesucian, bersimpati terhadap segala kesedihan, dukacita, dan kemalangan, dan menderita hukuman atas dosadosa kita, betapa ingin kita mengikuti dia....
 
Jika, ketika makhluk surgawi ini pulang ke rumahnya, ia harus meninggalkan sebuah buku yang berisi sejarah misinya, dengan wahyu mengenai sejarah dunia, betapa ingin segelnya segera dibuka! Para pria dan wanita akan segera berusaha memperoleh salinannya!... Tetapi Dia yang melebihi segala khayalan itu dapat hadir dari surga ke dunia ini.... Tentang diri-Nya, Kristus berkata, “Sebelum Abraham ada, Aku sudah ada.” “Aku dan Bapa adalah satu.”...
 
Ketika Paulus melihat Kristus dalam kuasa-Nya, ia segera berseru dalam kekaguman dan ketakjuban: “Tak diragukan lagi begitu besarlah misteri kesalehan : Allah diperlihatkan dalam daging, disucikan dalam Roh, dilihat oleh para malaikat, dikabarkan ke orang-orang bukan Yahudi, dipercayai di dunia, diterima dalam kemuliaan.”... “Dan Ia ada sebelum segala sesuatu, dan oleh Dia segala sesuatu ada.”
 
Kitab Suci adalah suara Allah yang berbicara kepada kita, dan sama pastinya seperti kita bisa mendengarnya dengan telinga kita. Kalau kita menyadari ini... dengan sungguh-sungguh kita akan menyelidiki ajarannya. Membaca dan merenungkan Kitab Suci akan seperti mendengar Dia yang Kekal....
 
Kata-kata Kristus adalah roti hidup. Ketika para murid mendengar katakata Kristus, pengertian mereka jadi lebih terbuka.... Dalam pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran ini mereka melangkah dari kemuraman fajar kepada cahaya di siang hari.
 
Begitu pula dengan kita ketika mempelajari Firman Allah. Pikiran kita akan dimudahkan dan pemahaman kita akan diperluas. Mereka yang menerima dan memahami Firman ini, membuatnya menjadi bagian dari setiap perbuatan, dari setiap sifat tabiat, menyempurnakan pengalaman, dan membawa sukacita yang tinggal selamanya. —Signs of the Times, 4 April 1906.

 

ILHAM ALKITAB

ILHAM  ALKITAB
 
1.   DARI MANA ASAL ALKITAB
 
 
Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari enam puluh enam buku yang disatukan dan membentuk satu buku. Dua puluh dua buku dari Alkitab itu adalah sebagian besar sejarah, dua puluh satu adalah sebagian besar buku nubuatan, dua puluh satu dalam bentuk surat, dan dua kebanyakan mengenai syair.
Walaupun ditulis oleh paling sedikit tiga puluh enam pengarang yakni para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya dan beberapa orang miskin, dalam kurun waktu lebih dari 1600 tahun, namun Alkitab adalah satu buku yang sempurna yang dapat menuntun manusia kepada jalan keselamatan kerena Allah adalah pengarang yang sebenarnya.
 
1.    Siapakah yang menurunkan nubuatan-nubuatan Alkitab melalui saluran Roh Kudus? Jawab: “ Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.” II Petrus 1:21. Baca I Petrus 1:10, 11. Catatan: “Roh Kristus” mengilhami para nabi untuk menunjukkan bahwa seluruh Alkitab adalah buku Kristen.
 
2.    Berapa banyak dari Alkitab itu yang diilhamkan Allah? Jawab: “Segala tulisan yang di ilhamkan Allah memang bermamfaat untuk mengajar.” II Timotius 3:16 bagian pertama.
 
3.    Siapa menyatakan masa mendatang kepada para nabi melalui ilham Roh Kudus? Jawab: “Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusanNya kepada hamba-hambaNya, para nabi.” Amos 3: 7.
 
4.    Apakah para nabi mengakui bahwa pekabaran mereka berasal dari Allah? Jawab: Ya. Ini ada beberapa contoh: Daud mengatakan, “Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firmanNya ada di lidahku.” II Samuel 23:2. Jeremia mengatakan, “Lalu Tuhan mengulurkan tanganNya dan menjamah mulutku.” Yeremia 1: 9 bagian terakhir. Baca Yeremia 1: 4-9. Allah menyuruh Yehezkiel, “Sampaikanlah perkataan-perkataanKu kepada mereka.”Yehezkiel 2:7, bagian pertama. Ketika Zakaria, ayah Yohanes Pembabtis,”dipenuhi oleh Roh Kudus” ia katakan bahwa Allah telah berbicara “oleh mulut nabi-nabiNya yang kudus.” Luk 1: 70.
 
5.    Dengan cara apa Yohanes mengatakan bahwa Buku Wahyu diberikan? Jawab: “Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepadaNya, supaya ditunjukanNya kepada haba-hambaNya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatNya yang diutusNya, Ia telah menyatakannya kepada hambaNya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya.” Wahyu 1: 1,2.
 

KESIMPULAN

 
Adalah kenyataan bahwa “ Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi.” Ibarani 1: 1. Alkitab adalah buku Allah. Krena Alkitab adalah FirmanNya maka itu akan berdiri selama-lamanya. Yesaya 40:8 “Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita akan tetap untuk selama-lamanya.” Baik sekali apabila kita menaruh nilai yang sama kepada Firman allah itu seperti yang diperbuat Ayub. “Perintah dari bibirNya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutNya.” Ayub 23:12. Berbahagialah orang yang membaca, mendengan dan melakukan Firman Allah. Wah 1:3
 
 
 
 
2. NUBUATAN-NUBUATAN YANG DIGENAPI –
ILUSTRASI-ILUSTRASI ILHAM
 
Allah mengakui sanggup untuk menyatakan masa mendatang. Ia mengatakan,”Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadikenyataan, hal-hal yang baru hendak kuberitakan.” Yesaya 42:9. Allah dapat memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian.” Yesaya 46:9,10. Itulah sebabnya nubuatan yang digenapi menjadi kesaksian yang sangat kuat pada ilham, Alkitab.
 
6.    Apa yang diramalkan Allah mengenai Babilon purba? Jawab:  Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikkannya: tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun temurun, orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring disana.” Yesaya 13:19-20. Catatan: Baca juga Yeremia 51:26,37. Pergilah ke tanah tempat Babel Purba dan anda akan menemukannya dalam kehancuran seperti yang dikatakan Allah.
 
7.    Apa yang dikatakan nabi akan dilakukan allah ke kota Niniwe yang besar itu? Jawab: “Ia akan mengacungkan tanganNya terhadap Utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Itulah kota yang beria-ria yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya:’Hanya ada aku dan tidak ada yang lain!’ Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat dari padanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya.” Zepanya 2:13,15.  Catatan: Niniwe adalah sebuah kota yang besar. Kotanya tujuh setengah mil keliling, temboknya memagari tanah seluas 6628.880m2 atau 1640 acres. Dalam panggilan Niniwe bagian-baian istana Sennakherib dan Ashurbanipal telah terbuka. Prisma tanah liat Sennakherib menyebutkan lima belas gerbang pada tembok Niniwe. Tembok ini kira-kira enam puluh kaki tingginya dan empat puluh kali tebalnya.
 
8.    Apakah Allah meramalkan kejatuahan Mesir dengan tepat – apakah ia menjadi dunia yang berkuasa kembali? Jawab: “Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi dia tas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi.” Yehezkiel 29:15.       Catatan: Baca juga Yehezkiel 30:4, 12, 13. Pada satu zaman, Mesir adalah bangsa yang terpenting di dunia ini. Ini adalah pusat kesenian, ilmu pengetahuan dan agama.
 
9.    Apakah ramalan Allah mengenai Tirus? Jawab: “Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu; mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah; batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi.  Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab Aku, Tuhanlah yang menyatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah.” Yehezkiel 26:12-14. Catatan: Titus adalah kota perdagangan yang berdagang dengan semua negeri-negeri di sekitar Laut Tengah bahkan negeri-negeri yang lebih jauh lagi. Karena kekayaan mereka sering mereka terlibat dalam peperangan yang tidak di inginkan. Nebukadnesar mengepung benua Tirus dan menghancurkannya. Ia melanjutkan pengepungan selama 13 tahun ke negeri itu tetapi tidak pernah ditaklukkan. Namun kompromi diadakan di mana Tirus diizinkan untuk memperoleh jabatan rajanya dalam status setengah merdeka. Babel mempertahankan seorang komisaris di dalam kota itu yang tuganya memastikan bahwa pajak yang patut sudah dibayar ke Babel secara teratur.  Tirus yang berada di atas benua tidak dibangun kembali pada waktu itu tetapi kota pulau itu terus sampai pada zaman Persia.  Ketika Alexander mengancam Tirus kota pulau ini tidak mau tunduk kepada pengawasan Yunani. Maka Alexander mengunakan balok-balok dan reruntuhan kota Tirus yang tua itu membangun tanggul ke pulau tersebut dan menggenapi nubuatan Yehezkiel 26:12. Tentaranya berjalan berbaris melalui tanggul itu menuju pulau tersebut lalu menawan dan menghancurkan kota itu. Ia membunuh para pemimpinn dan menjual para penduduk yang sisa ke dalam perbudakan. Koa itu dibangun kembali tetapi tidak pernah lagi aman seperti sebelum kejatuhannya. Kemudian pada  tahun 1291 sesudah Masehi hampir seluruhnya dihancurkan oleh orang Arab. Perkampungan sekarang adalah sebagian dari bagian utar pulau itu dan sebagian dari pada tanggul, yang dari tahun ketahun telah bertambah hingga hampir setengah mil luasnya. Sebagian peninggalan dari bangunanan perba masih dapat kelihatan di dalan air. Masih ada pelabuahan penangkap ikan di sebelah utata pulau itu. Bangsa besar pada zaman Yehezkiel tidak ada lagi.
 
10.  Apa yang di ramalkan Allah tentang bangsa-bangsa Eropa modern?  Jawab: “Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tangah liat, itu berarti: mereka akan campur oleh perkawinan, tetapi akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat.”Daniel 2:43. Catatan: Dalam mimpi Nabukadnesar Allah menyatakan masa mendatang dari bangsa-bangsa tertentu kepada akhir zaman. Baca Daniel 2:31-45. Kepada raja itu telah ditunjukkan satu patung, dan bagian-bagian  patung yang bermacam-macam itu menggambarkan kuasa kuasa dunia yang besar. Kepala emas menggambarkan Babel. Dada dan lengan yang terbuat dari perak menggambarkan kerajaan dunia berikutnya, Madai Parsi. Perut dan Paha yang terbuat dari tembaga menggambarkan kerajaan Yunani. Kaki yang terbuat dari besi menggambarkan kerajaan Roma. Ujung kaki dan jari-jari yang terbuat dari besi dan tanah liat menggambarkan bangsa-bangsa ke dalam mana Roma terbagi-bagi. Sebagaimana besi dan tanah liat dicampur tidak mungkin bersatu, demikianlah ramalan bahwa bangsa-bangsa Eropah tidak akan pernah bersatu. Charlemagne, Louis XIV, Napoleon, Kaisar Wilhem, dan Hitler semua berudaha menyatukan Eropa tetapi gagal. Mengapa? Baca Daniel 2:43 kembali.

 

KESIMPILAN

 
Kita hidup pada akhir zaman dunia. Kita harus memperhatikan nasihat Alkitab.”Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu, di mana zaman akhir telah tiba.” I Korintus 10:11. “Percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasih.” II Tawarikh 20:20. Tuham memberkati kita semua. Amin.
 
Bersambung…..

3. PENCIPTAAN DARI SEMUANYA

3. PENCIPTAAN DARI SEMUANYA
 
Siapa yang menjadikan dunia? Bagaimana manusia datang ke dunia ini? Dari mana bunga-bunga, pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, dan ikan datang? Untuk memberi jawaban yang tepat kepada pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus kembali kepada Alkitab. Buku Allah berisi catatan penciptaan.
 
1.    Apakah sumber materi alam ini?   Jawab: “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” Kejadian 1:1.
 
2.    Bagaimana Langit di jadikan?  Jawab : “Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutNya segala tentaranya …. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada.” Mazmur 33:6,9.
 
3.    Berapa lama dunia ini tahan? Jawab:”Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuanNya, sehingga takkan goyang, untuk seterusnya dan selamanya.” Mazmur 104:5.
 
4.    Siapa yang telah menciptakan semua itu? Jawab:”Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah: Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.” Yesaya 40: 26,28. “Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dnegan perantaraan AnakNya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.” Ibrani 1: 1,2.
 
5.    Bagaimana Manusia dijadikan? Jawab: “Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kedalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makluk yang hidup.” Kejadian 2:7
 
6.    Bagaimana mungkin untuk memahami cerita penciptaan?  Jawab: “Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.” Ibrani 11:3.
 
7.    Dapatkah kita pastikan bahwa setiap hari dari minggu penciptaan itu adalah hari yang dupuluh empat jam lamanya?  Jawab: Kejadian pasal pertama memberikan catatan yang pasti tentang hari-hari pekerjaan dan ada tanda yang positif dari jangka waktu yang tepat untuk setiap hari. Pada penutupan hari pekerjaan yang pertama Alkitab mengatakan “Jadilah petang dan jadilah pagi; itulah hari pertama.” Kejadian 1:5, bagian terakhir. Dan dalam cara yang sama setiap hari yang sisa dari minggu itu dibedakan. Tiap hari terdiri dari dua bagian, terang dan gelap. Dalam rencana Allah terbenamnya matahari menandakan penutupan dari hari itu. Baca Kejadian 1:14-18. Tiap hari dari minggu penciptaan dimulai dan diakhiri dengan terbenamnya matahari, dan lamanya dua puluh empat jam.
 
Catatan: Kadang-kadang ada mengemukakan pendapat bahwa dalam beberapa hal satu hari dapat menjadi suatu waktu yang tidak tentu. Namun, satu pelajaran dari naskah bahasa Ibrani menyatakan bahwa kapan saja perkataan hari digunakan dengan jumlah yang pasti sebagai kata sifat hari yang dua puluh empat jam selalu di tunjukkan.
 
8.    Mengapa dunia diciptakan? Jawab: “Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit, Dialah Allah – yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan Ia mencipkannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami --: ‘Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain.’” Yesaya 45:18.
 
Catatan: Baca Ayub 38:1 sampai Ayub 42:6. Dalam ayat-ayat ini anda akan membaca bukti-bukti kekuasaan Allah yang menciptakan dan pengakuan Ayub yang terakhir apabila ia melihat kuasa dan hikmat Allah.
 
9.    Apakah unsur-unsur alam yang ditunjukkan dalam kejadian pasal 1? Jawab : Dalam pasal 1 masing-masing dari peraturan ini didahului oleh ungkapan, “Berfirmanlah Allah.”
·         Pertama, Allah menciptakan terang. Baca Kejadian 1:3.
·         Kedua, Ia menciptakan cakrawala.
·         Ketiga, dalam Kejadian 1:9 Allah menetapkan batas laut dan darat.
·         Keempat, Allah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Baca Kejadian 1:11.
·         Kelima, Allah membagi waktu kedalam hari, bulan, musim dengan perputaran matahari, bulan, bumi dalam jalan-jalan mereka yang berlainan. Baca Kejadian 1:14.
·         Keenam, Allah menciptakan binatang di udara dan di laut. Masing-masing berkembang biak menurut jenisnya. Baca Kejadian 1:20,21.
·         Ketujuh, dalam ayat 24 Allah menciptakan makluk hidup, ternak, dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Masing-masing akan berkembang biak menurut jenisnya.
·         Kedelapan, penciptaan manusia adalah suatu penciptaan yang tersendiri dan berbeda. Baca Kejadian 1:26.
·         Kesembilan, kemudian Allah memberikan hukum keturunan manusia. Baca Kejadian 1:29,30.
 
10.  Prinsip-prinsip apa yang berhubungan dengan tingkah laku manusia ditanyakan dalam Kejadian pasal 2? Jawab:
·         Pertama, Allah menyebut hari Sabat. Ia menyucikan hari ketujuh. Baca Kejadian 2:1-3.
·         Kedua, Ia memberikan pekerjaan. Baca Kejadian 2:15.
·         Ketiga, Allah memberikan pengekangan diri kepada manusia. Manusia harus menunjukkan pengendalian diri. Dia harus mengakui hak milik Allah. Pohon pengetahuan baik dan jahat menjadi ujian penurutan manusia. Baca Kejadian 2:16,17. Keempat, Allah memberikan perkawinan: Ini adalah fondasi rumah tangga dan persekutuan manusia. Baca Kejadian 2:18,24.
 
11.  Berapa lama Allah menciptakan seluruh isi dunia ini?  Jawab: “Demikianlah diselesaikan alangit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang di buatNya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskan-Nya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu.” Kejadian 2:1-3. Baca juga Keluaran 20:8-11.
 

KESIMPULAN

 
Segala sesuatu yang dijadikan Allah adalah “Sangat baik”.  Manusia dijadikan sempurna. Tidak ada Allah seperti pencipta itu. Marilah kita menyembah Dia. Baca Yesaya 43:10-13.
 
 
4. DAPATKAH ALKITAB DIPAHAMI?
 
Ada suatu zaman ketika gereja Kristen tidak mengizinkan kaum awam membaca Alkitab. Hanya pendeta yang diperbolehkan membaca firman Allah. Dianggap bahwa hanya orang yang terpelajar dan terdidik yang dapat memahami Alkitab dengan baik. Namun, alasan ini tidak sesuai dengan Alkitab.
 
12.  Apa peraturan dasar pertama untuk pengetahuan kebenaran? Jawab: “Barang siapa mau melakukan kehendakNya, ia akan tahu entah ajaranKu  ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diriKu sendiri.” Johanes 7: 17.  Catatan: Untuk memahami alkitab orang harus mempelajari kitab suci. Baca 2 Timotius 2:15. Minta pertolongan kepada Allah seperti yang dilakukan Daud dalam Mazmur 119 : 18.           
                                         
Peraturan 1: Pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktekkan kebenaran.
 
13.    Apakah kebenaran?  Jawab: “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firmanMu adalah kebenaran.” Yohanes 17:17.
 
Peratuaran 2 : Terimalah Alkitab dengan suara Allah kepada anda. Baca Yohanes 10 : 27, 28 dan 1 Tessalonika 2:13.
 
14.  Bagaimana orang menemukan kebenaran tentang suatu mata pelajaran istimewa? Jawab: “Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuaanya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru di sapih, dan yang baru cerai susu! Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu!” Yesaya 28:9,10. Baca juga 1 Korintus 2:13,14. Ingat bahwa bukti kebenaran adalah di dalam alkitab itu sendiri. Satu buku dapat menjadi kunci untuk membuka arti buku-buku yang lain.  Catatan: Apabila seorang mempelajari Alkitab ia mendapati bermacam-macam penulis Alkitab yang menyinggung pokok-pokok pelajaran yang sama. Ini hampir menyerupai teka-teki, - untuk mendapat ajaran Alkitab yang sepenuhnya tentang satu pokok yang diberikan orang harus mengumpulkan semua yang telah dituliskan para penulis yang berbeda-beda tentang suatu topik yang diberikan.
 
15.    Apa metode yang digunakan Yesus ketika berusaha untuk mendapatkan kebenaran? Jawab: “Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi; Ia berkata kepada mereka: ‘Inilah perkataanKu yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus di genapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam Kitab Taurat Musa dan Kitab nabi-nabi dan Kitab Mazmur. Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci.” Lukas 24:27,44,45.
 
Peraturan 3: Alkitab sendir adalah komentar yang terbaik.
 
16.    Dalam hal apa orang-orang Berea lebih baik hatinya dari pada orang-orang di Tessalonika? Jawab: “Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari pada orang-orang Yahudi di Tessalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.” Kisah 17:11. Baca juga Yohanes 5:39.
 
Peraturan 4: Untuk menyelidiki harus memiliki ketekunan.
 
17.    Amaran apa tentang buku Wahyu yang menolong kita untuk mengetahui betapa beratnya menambah atau mengurangi firman Allah?  Jawab: “Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini; jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota Kudus, seperti yang tertulis di kitab ini.” Wahyu 22:18,19.
 
Peraturan 5: Tidak ada yang  akan di tambahkan atau di hilangkan dari apa yang dikatakan Alkitab. Baca Amsal 30:5,6 dan Ulangan 4:2. Catatan: Ayat itu bukan hanya menunjukkan kepada pengurangan atau penulisan materinya tetapi juga mengatakan apa yang dikatakan oleh alkitab atau tidak menolak apa yang benar-benar didukung oleh tafsiran yang salah. Itulah sebabnya membiarkan hanya Alkitab itu saja yang berbicara dan dari bukti yang meyakinkan menyimpulkan apa yang diajarkan.
 

KESIMPULAN

 
Ingat bahwa “hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.” Ulangan 29:29. Ada beberapa hal yang sukar di pahami (2 Petrus 3: 16,17). Namun kebenaran yang penting dapat di pahami.
 
 
Bersambung…..

5. PONDASI KEBENARAN

Dalam usaha manusia untuk mencari suatu lambang kekekalan, mereka telah memilih phoenix yaitu sejenis burung yang tak dapat dimusnahkan dalam legenda kuno. Dari abu bara api sekalipun, burung tersebut dapat bangkit dan hidup kembali dengan ceria dan penuh gairah.   Burung phoenix itu berasal dari angan-angan manusia fana dan tidak pernah dalam dunia nyata sedangkan Alkitab itu asal dari dunia fakta. Setelah mengalami api percobaan, Alkitab itu bankit kembali tanpa kerusakan dari jilatan api kebencian dan prasangka. Inilah buku yang paling tahan uji di dalam planet ini. Ia dapat bertahan terhadap musuhnya yang tidak kenal kompromi. Diokletian telah mati. Voltaire dan Paine sudah dilupakan orang. Lenin dan Hitler telah menghilang mengikuti jejak mereka. Tetapi alkitab masih hidup. Seorang pengamat yang kagum berkata: “ berita kematian alkitab itu telah ditulis ratusan kali, akan tetapi buku ini mempunyai suatu kebiasaan untuk bangkit kembali bila dikuburkan.” 

Pada abad ini, meski kebencian ada sampai sekarang,, alkitab memecahkan recor jumlah pencetakan dan penyebarannya. Tidak ada saingan   yang mendekati penerjemahannya, yang hingga kini telah diterjemahkan dalam 1808 bahasa, (jumlah tahun 1984) dua kali lipat dari tahun 1920, hingga sekarang mengalami pertambahan. Para penerjemah alkitab Wycliffe misalnya yang bekerja diantara  800 suku yang berbeda, menuliskan bahasa mereka ke dalam bahasa tulisan yang tadinya  hanya bahsa lisan saja sehingga mereka bisa memperoleh alkitab dalam bahasa mereka sendiri. 

Jumlah tercetak sukar ditandingi. Jumlah yang beredar  di seluruh dunia telah melampaui 36,000,000 buah alkitab pertahun yaitu alkitab lengkap. Ini berarti sebuah alkitab per detik. Dan jika turut di hitung “ bagian-bagian alkitab” atau “pilihan” yang dicetak secara terpisah maka jumlah keseluruhan adalah 50,000,000 pertahun. Sebenarnya jika semua alkitab dan bagian- nya yang di cetak pada tahun 1984 disusun bertindih maka tingginya akan beberapa kali melampaui puncak gunung Everest. Inilah buku yang dikatakan Voltaire akan punah dan akan berdebu di museum dalam kurun waktu seratus tahun sesudah Zamannya.
1.      Yesaya 40 : 8Firman Allah kita kekal untuk selama-lamanya.”
2.      Matius 24 : 35PerkataanKu tidak akan berlalu.”
3.      Yohannes 10 : 35Kitab suci tidak dapat dibatalkan.” 
4.      Ibrani 4 : 12Firman Allah hidup dan kuat.”

5. PONDASI KEBENARAN
 
Dalam satu hal pada khotbah di atas Bukit Yesus membicarakan tentang nabi-nabi palsu. Ia juga menunjukkan kebodohan pekerjaan jika kehidupan tidak memenuhi syarat-syarat pekerjaan. Ia simpulkan khotbahNya dengan membandingkan orang-orang yang mendengar firmanNya dan melakukannya kepada orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumahnya dapat menahan hujan, banjir, dan angin. Sebaliknya orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir Ia samakan kepada orang yang mendengar firmanNya tetapi tidak mau menurut. Rumahnya itu tidak tahan. Moral mendengar dan melakukan firman Kristus.
 
1.    Apa reaksi orang kepada ajaran Yesus?  Jawab: “Dan setelah Yesusmengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaranNya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.” Matius 7:28-29.
 
2.       Apa dinyatakan Paulus yang menjadi pondasi di atas mana kita harus membangun? Jawab: “Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.” 1 Korintus 3:11.
 
3.       Dapatkan seorang diselamatkan tanpa mempercayai kebenaran? Jawab: “Akan tetapi kami harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah kerena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya.” II Tesalonika 2:13.
 
Catatan: Paulus memperingatkan para pembacanya “sejak dari permulaan” Allah telah memilih mereka. Ini bukanlah pilihan sewenang-wenang. Pilihan ini tergantung pada penyucian orang-orang yang dipilih. Penyucian dilakukan oleh Roh Kudus.
 
4.       Menurut nasihat Paulus kepada Titus ajaran apa yang harus diberikan para pengkhotbah? Jawab: “Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat …… dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu.” Titus 2:1,7.
 
Catatan: “Ajaran yang sehat” harus menjadi dasar dari semua petingatan dan itu akan membawa keyakinan (Titus 1:9). Ketika menyuruh Timotius untuk memberitakan firman Tuhan, Paulus mengingatkannya bahwa akan tiba suatu waktu apabila orang tidak mau mendengar “ajaran yang sehat” (II Timotius 4:1-4).
 
5.    Jika seorang menolak kebenaran apa akibatnya? Jawab: “Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengsihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebanya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan keberan dan yang suka kejahatan.” II Tesalonika 2:10-12.
 
Catatan: Jika seorang tidak mau mendengar kebenaran, doanya menjadi kekejian (Amsal 28:9). Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa menurut ajaran adalah penting. Baca I Timotius 4:16.
 

KESIMPULAN

 
            Jangan sekali-sekali menutup mata kepada kebenaran. Baca Yohanes 12:35.36. Yesus menunjukkan kebodohan ini seperti Orang buta yang menuntun orang buta dan jika orang buta menuntun orang buta , pasti kedua-duanya akan jatuh ke dalam lobang (Matius 15:14). Ajaran palsu merusak iman beberapa orang (II Timotius 2:18). Karena itu jika harus menentukan untuk menguji apa yang kita percayai melalui hukum (buku Musa) dan kesksian semua nabi seperti yang diajarkan kepada kita dalam Yesaya 8:20  berbunyi: “Carilah pengajaran dan kesaksian! Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Marilah kita menolak tradisi manusia sebagai fondasi kebenaran. Yesus menyatakan semua ibadah adalah sia-sia sementara mengajarkan perintah manusia sebaai ajaran Allah (Matius 15:3-9).
 
6. BUKU YANG TAHAN API
 
Salah satu pernyataan yang berani yang dibuat oleh Alkitab itu tidak dapat dimusnahkan. Pernyataan ini juga sama pastinya dengan pernyataan bahwa Allah adalah pengarangnya. Dengan pernyataan bahwa buku itu tidak bisa dimusnahkan, maka Alkitab itu memberikan sebuah penunjukan yang tidak bisa diputar balikkan. Ia “membakar jembatan” dibelakangnya. Ia juga menghadapi resiko dari segala sudut. Sampai kepada titik ini kebenarannya atau ketidak benarannya dapat ditunjukkan dengan gampang.
 • Yesaya 40 : 8Firman Allah kita kekal untuk selama-lamanya.”
 • Matius 24 : 35PerkataanKu tidak akan berlalu.”
 • Yohannes 10 : 35Kitab suci tidak dapat dibatalkan.” 
 • Ibrani 4 : 12Firman Allah hidup dan kuat.”
Diskusi
Apa jawaban sejarah atas pernyataan yang berani ini bahwa Alkitab  itu tidak bisa dimusnahkan?
 
1.         BERLARI MELALUI RINTANGAN PENJAGA DENGAN PECUT
 
 Pada zaman pionir Amerika dulu kala, apa bila seorang kulit putih tertawan oleh suku Indian merah,  maka para prajurit perang suku Indian itu akan mempermainkannya. Seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus. Orang tawanan itu boleh bebas jika mereka bisa berlari diantara dua baris suku Indian pemberani, yang siap memukul dengan alat pemukul  yang terbuat dari kayu keras. Ini berarti kematian, tetapi ada juga orang yang lolos dengan berlari ibarat angin atau berlari dengan cepat menghilang seperti kelinci.  Acara yang manusiawi seperti ini disebut “berlari melalui rintangan dengan pecut.” Beginilah gambarang dari berbagai bahaya yang mengancam kepunahan Alkitab selama beberapa abad dalam era kristani.  Mari kita perhatikan berapa peristiwa yang amat menonjol: 
 • Pada tahun 303 M,  seorang raja Roma kafir bernama Diokletian mengerahkan semua kekayaan dan kuasa seluruh kerajaannya untuk menentang AlkitabGereja Kristen dilarang. Mungkin, pemberantasan yang dilakukan Diokletian terhadap sebuah buku yang paling parah dalam sejarah sebuah buku.  Semua tempat beribadah umat kristiani dihancurkan;  harta benda mereka disita dan Alkitab mereka dibakar. Suatu usaha yang sistematis dilancarkan untuk membinasakan setiap buku  Alkitab yang ada.  Hukuman mati dijatuhkan pada setiap orang yagn memiliki firman Allah. Setelah aniaya yang amat kejam berlangsung selama bebetapa tahun , dan telah merenggut ribuan jiwa orang Kristen dan Alkitab  mereka dibinasakan, raja Diokletian membuat sebuah medali untuk mengenakan kehancuran total Alkitab, serta mendirikan sebuah tugu kemenangan yang diatasnya tertulis tulisan yang angkuh: “EXTINCO NOMINE CHRISTIANORUM ( NAMA KRISTEN SUDAH DILENYAPKAN). 
 
 • Tahun 1530 M. GEREJA NEGARA PADA ABAD PERTENGAHAN,  yaitu zaman sebelum reformasi abad ke 16, telah melancarkan suatu peperangan yang ganas terhadap penggunaan secara bebas Alkitab bagi umum hamper seluruh bagian Eropa. Manakala usaha mereka untuk membiarkan Alkitab hanya da;am bahasa mati (latin) tidak berhasil, gereja itu tidak segan segan menyita dan membakar semua buku itu. Pada tahun 1530, Uskup London membakar Alkitab bahasa Inggris William Tyndale diluar gereja St. Paul. Tyndale sendiri ditangkap dan dubunuh di daratan Eropa.  Pada abad yang sama, Alkitab terjemahan Martin Luter, dalam bahasa sehari-hari Jerman, juga dibakar dihadapan umum. 
 
 • Tahun 1750 M. Voltaire,  seorang sastrawan Perancis yang cemerlang, penuh humor serta jenius, termasuk salahsatu kelompok penulis yang ikut mempersiapkan dan menaburkan  revolusi Perancis.  Voltairedengan angkuh mengatakan bahwa ia sendiri, dapat melenyapkan alkitab! Konon ia berkata. “aku sudah jenuh mendengarkan orang-orang mengatakan berulang-ulang bahwa 12 nelayan telah mendirikan agama Kristen. Aku akan memperlihatkan pada dunia ini bahwa seorang saja orang Perancis sudah cukup untuk menahluklkan agama Kristen itu!. Voltaire adalah seorang penulis yang luar biasa.  Arus kepercayaan kepada Allah  yang  mengalir dari pena nya telah membuat mesin cetak sibuk. Kemudian ia meramalkan bahwa dalam waktu seratus tahun Alkitab itu akan punah, kecuali beberapa yang bisa ditemukan dimuseum!   
 
 • Tahun 1795 M. Thomas Paineseorang pemikir bebas dan terkenal, berkebangsaan Inggris, mengolok-olok dan mengejek Alkitab dengan kasar dan sikap bermusuhan. Buku nya yang terkenal berjudul  ( the age of reason ). Dari halaman 127 buku ini, pemikiran penulis yang angkuh masih bergema dalam pelbagai terbitan yang beredar selama ini, yang berbunyi: Aku sudah menyelidiki Alkitab bagaikan seorang pria yang memasuki hutan dengan sebuah kapak dipundaknya untuk menebang pohon. Disini pohon itu tergeletak, dan para imam jika mereka dapat, mungkin menyatakannya kembali. Boleh jadi mereka dapat berbuat demikian, menancapkan pohon itu kembali kedalam tanah akan tetapi mereka tidak berhasil membuat pohon itu kembali.”    
 2.        USAHA MODERN UNTUK MEMUSNAHKAN ALKITAB  
 • Tahun 1925 M. Ateisme modern berusaha mempertahankan tradisi lama yaitu sikap bermusuhan terhadap Alkitab. Sejak tahun 1925 terbentuk suatu badan di New York yang bertujuan mengembangkan Ateisme di Amerika Serikat dikenal dengan nama “ American Association for the advancement of Atheism.” ( The 4 A’s)  kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ialah persatuan pengembangan Ateisme di Amerika Serikat. Berikut ini  pernyataan tentang tujuan persatuan tersrbut: 4 A’s dibentuk untuk memastikan usaha yang lengkap guna memusnahkan semua agama. kami tidak perlu minta maaf atas semua taktik yang kami gambarkan. Agama lahir dari rasa takut, dibesarkan oleh tipu daya, dan bisa bertahan hidip karena dusta. Kepalsuan tidak bisa dihaluskan menjadi kebenaran. Kuasa yang supernatural itu tidak ada. Tidak ada Allah. Agama tidak akan mendapat tempat yang terhormat lebih dari pada timbunan sampah. Agama harus dimusnahkan.”  Badan 4 A’s hanyalah satu dari sekian banyak kelimpik yang energik dan beroperasi disetiap Negara dengan tujuan memusnahkan agama yang berasal dari Akitab itu.  Sekolah menengah, perguruan tinggi atau univesitas telah dipilih menjadi sasaranb organisasi tersebut.  Tujuan dari salah satu kelompik tersebut seperti yang mereka umumkan ialah untuk memusnahkan dan  mematahkan usaha membagi-bagikan Alkitab ke hotel-hotel yang disebarkan oleh persekutauan  Gideon tersebut. 
 
 • Tahun 1935 M.  Nazi Jerman  yang menjadi musuh bebuyutan Alkitab memusatkan perhatian dan usaha para pemikir mereka, dengan segala sumber daya yang ada  pada mereka untuk menyerang dunia Kristiani dab semua badan-badan  yang bernaung dibawahnya. Adolf Hitler berkata: “kenyataan telah membuktikan bahwa akulah pembebas manusia yang terbesar. Aku membebaskan manusia dari kurunngan yang kotor dan memalukan yang mereka sebut kata hati dan moralitas….. agama semua sama, apapun nama nya. Tidak ada hari depan yang cerah bagi mereka …. Fasisme bisa bernasib sama dengan gereja.  Demikian juga aku.  Mengapa tidak? Namun ini tidak akan menghentikan aku dari usaha menghancurkan akar dan cabang Kristiani,  dan aku akan memusnahkannya dari seluruh Jerman….Apakah kalian percaya bahwa rakyat akan mau lagi menjadi Kristen? Omong kosong! Tidak akan pernah lagi. Dongeng seperti itu sudah berakhir. Tidak ada lagi manusia yang ingin mendengarkan cerita seperti itu.
 
 • Tahun 1950 M.  Komunisme International,  sangat militant, ateistik, adalah musuh berat lainnya dari Alkitab. Dewasa ini komunisme sudah berperan dari organisasi ateisme. Vladimir Lenin, imam agung komunisme, telah mempopulerkan slogan berikut ini: “agama adalah candu masyarakat.” Lounatcharski, bekas mentri pendidikan Unisoviet berkata: “kita membenci orang Kristen. Sekalpun yang terbaik dari mereka harus kita anggap musuh yang paling berbahaya.  Mereka mengkhotbahkan belas kasihan dan kasih kepada sesame, yang bertentangan dengan prinsip kita. Kasih kristiani itu penghalang jalannya Revolusi. Ganyangkah kasih kepada sesame.apa yang kita inginkan ialah kebencian.kita harus belajar bagaimana membenci karean inilah yang memungkinkan kita menaklukkan alam semesta ini. Kita sudah melakukannya atas raja-raja dunia ini; sekarang giliran kita melakukannya atas raja-raja langit. Semua agama adlah racun. Agama itu meraccuni dan mematikan pikiran, kemauan dan hati nurani. Perang terhadap agama harus diumumkan.  Tugas kita ialah membinasakan segala agama, dan segala jenis ajara moral.”
 
 • Tahun 1750 -  1980 M. Kritik Ilmiah Modern. Dalam dua ratus tahun terakhir. Alkitab telah mengalami kritik dan serangan tajam dari beberapa orang berpengaruh dan berpendidikan seperti yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Tidak ada buku yang dikecam lebih dahsyat daripada Alkitab, yang dikina dan dikaji. Teksnya maupun cara penyebaran, sejarah, urutan, kritik ilmiah yang belum pernah terjadi dalam sejarah, transmisinya sindiran secara ilmiah, mukjizatnya, pengarangnya, kompsisinya, pandangan dunianya, Kristus yang ada di dalamnya , semuanya telah terbuka untuk pemeriksaan secara mikroskopik oleh manusia ahli dan pikiran yang kritis.
Kesimpulan
 
Barangkali itulah seseorang yang hidup di tengah- tengah masyarakat kita yang telah hidup selama 1900 tahun, yaitu dua kali umur metusalah! Dan andaikanlah ia yang kita ketahui telah dicampakkan ke dalam laut bebeerapa kali tetapi tidak bisa mati hanyut. Ia juga telah dilemparkan kepada binatang buas itu tidak mau menerkam dia. Ia misalnya dipaksa untuk meminum racun yang mematikan tetapi tidak membahayakan hidupnya. Jika seandainya ia didikat dengan rantai yang kuat lalu dimasukkan ke dalam penjarea atau gua  tetapi masih bisa meluluskan diri dari rantai dan gua itu. Jika seandainya ia telah digantung  beberapa kali sehingga mush musuhnya  mengira bahwa dia sudah mati tetapi susudah diturunkan dari tiding gantungan ia berdiri lagi dan berjalan tegap dan kuat seperti dulu.  Jika seandainya ia ditembak lalu dicincang namun potong potongan tubuhnya itu bersatu lagi seprti ait raksa, luka lukanya sembuh dalam sekejap mata tanpa bekas; alangkah hereannya kita melihat manusia seprti itu yang tidak bisa di musnahkan/ bukankah hal itu mengherankan kita melihat bahwa ia masih hidup  walaupun mengalami hal hal seperti itu? Tentu kita akan merasa heran/ dan inilah jusru yang terjadi terhadap alkitab itu. Sudah pernah dibakar, dirantai, dpenjarakan, dikubur hidup hidup, dirobek robek, dilemparkan ke laut namun tidak pernah musnah. Masih ada ditangan kita hingga kitni, alkitab yang sama dan murni seperti  keadaanya seribu sembilan ratus tahun yang lalu.
 
Apakah rahasia kekekalan alkitab itu? Satu satunya jawaban yang masuk akal ialah: alkitab tetap dapat bertahan terhadap badai zaman  karena hidup yang tidak dapat dibinasakan yang berasal dari Allah terdapat di dalamnya. Begitulah pernyataan di dalamnya. 

Bersambung.....